Välj en sida
Beställ extrakort

Beställ Extrakort

Innan du beställer ett extrakort, dubbelkolla att din epostadress och mobilnummer är korrekta genom att besöka Min Profil »

Vänligen fyll i personnumret för personen som ska ha extrakort:

Jag bekräftar att angivna uppgifter är korrekta och att jag är betalningsansvarig för de transaktioner som utförs på extrakortet i enlighet med kontovillkoren på suzukikort.se samt att det är mitt ansvar att se till att extrakortsinnehavaren är medveten om och följer kontovillkoren. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s integritetspolicy som även den finns tillgänglig på suzukikort.se/villkor/»

 

Använd kortet till mat, shopping och allt annat ni behöver. Extrakortet har samma fina villkor och fördelar som ditt huvudkort. Alla köp samlas på en faktura och din kreditgräns omfattar både huvudkortet och samtliga extrakort.

Du som huvudkortinnehavare är betalningsansvarig för de transaktioner som utförs på extrakortet i enlighet med kontovillkoren på suzukikort.se. Extrakort kan utfärdas till familjemedlemmar över 18 år boende på samma adress som du. Avgift extrakort per år: 50 kr.